• ◆THỰC HIỆN SẤY KHÍ NITTO MÀ KHÔNG CẦN THÊM THIẾT BỊ BÊN NGOÀI

Được trang bị một máy tạo khí nitơ nồng độ 99,9%

Đây là một tùy chọn gói kết hợp với một máy tạo khí nitơ hiệu suất cao cung cấp khí nitơ điểm sương cực thấp với nồng độ 99,9%. Đạt được sấy khô tuần hoàn khí nitơ phù hợp cho các sản phẩm quang học mà không cần thiết bị bên ngoài.

Hệ thống khí nitơ điểm sương cực thấp

Bằng cách cung cấp khí nitơ điểm sương cực thấp được tạo ra bởi khí nén cho mạch kín sấy tuần hoàn, đó là một tính năng của Desat, nâng cấp lên hệ thống vòng khí nitơ. Mặc dù nó có cấu trúc đơn giản, bạn có thể mong đợi hiệu suất sấy kỹ lưỡng.

Thông số kỹ thuật

●Chỉ các mục khác với thông số kỹ thuật loạt NS cơ sở được hiển thị.
●Nhấn vào đây để phóng to bảng thông số kỹ thuật.