MÁY SẤY NHỰA

◆ MÁY SẤY NHỰA TÁCH ẨM NHỎ GON

MÁY SẤY NHỰA HÚT ẨM NHỎ GỌN

Máy sấy kết hợp vơi phếu K2+ Máy nghiền

◆ 除湿式

MÁY SẤY NHỰA TÁCH ẨM

MÁY SẤY TÁCH ẨM KÈM BỘ TẠO KHÍ NITTO

MÁY SẤY TÁCH ẨM MINI

MÁY SẤY TÁCH ẨM

MÁY SẤY TÁCH ẨM HIGHT CLASS

MÁY SẤY NHỰA TÁCH ẨM DÙNG CHO NHỰA QUANG HỌC

NX (mini) CHI TIẾT

MÁY SẤY NHỰA TÁCH ẨM CHO NHỰA QUANG HỌC All-in-one

MÁY SẤY NHỰA TÁCH ẨM

MÁY SẤY TÁCH ẨM NHỎ CHO NHỰA QUANG HỌC KÈM BỘ TẠO KHÍ NITTO

◆ 省エネタイプ/熱風式/スピードタイプ

熱風式ドライヤー

省エネタイプ 熱風式ドライヤー

Máy Trộn

質量式計量混合機

タンブルミキサー

スプルーランナー リターン装置

粉砕機組込スプルー ランナーリターン装置

Máy Nghiền

MÁY NGHIỀN TỐC ĐỘ THẤP

MÁY NGHIỀN TỐC ĐỘ THẤP TRỤC ĐƠN

Máy Hút Liệu

LOADER MÁY CẤP LIỆU

PHỄU・ PHUỄ TRỘN KHUẤY.

トルネード 除塵攪拌ホッパー

機械式 攪拌ホッパー

MÁY ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ

デジタル制御タイプ 金型温度調節機

高精度コンパクトタイプ 金型温度調節機

加圧水タイプ 金型温度調節機

THÙNG CHỨA NGUYÊN LIỆU

accessories

ラインフィルター

ペレットタンク

GIẢI PHÁP HỆ THÔNG CỦA STOLZ

輸送フローシステム例