THÔNG TIN TRIỂN LÃM IPF2017

Tham gia triển lãm IPF2017.

Có rất nhiều khách hàng đã tới thăm quan gian hàng. 

Rất chân thành cảm ơn.